Натискаючи на кнопку, я надаю згоду на обробку моїх персональних даних та підтверджую, що ознайомлений(-на) з Політикою обробки персональних даних та належним чином повідомлений(-на) про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мої права, мету збору персональних даних та осіб, яким ці дані передаються.Україна приєдналася до угоди про автоматичний обмін звітами в розрізі країн

PrintMailRate-it
3 листопада 2022 року Україна приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами в розрізі країн (Мultilateral Сompetent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports). Про це Державна податкова служба України повідомила на своєму офіційному вебсайті.

З приєднанням України до угоди про обмін звітами в розрізі країн набирають чинності положення пунктів 39.4.10 - 39.4.15 статті 39 Податкового кодексу, які поширюються на платників, що здійснюють контрольовані операції, і передбачають подання платниками податків звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній.

Звіт у розрізі країн подається платником податків у разі, якщо консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, перевищує еквівалент 750 мільйонів євро, та за наявності однієї із таких обставин:

  • платник податків є материнською компанією міжнародної групи компаній;
  • материнська компанія міжнародної групи компаній уповноважує платника податків - резидента України на подання звіту у розрізі країн в Україні;
  • материнська компанія міжнародної групи не зобов'язана подавати звіт у своїй країні і не уповноважує іншого учасника міжнародної групи на подання звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання;  
  • між Україною та країною материнської компанії міжнародної групи або іншого учасника групи, уповноваженого материнською компанією на подання звіту, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку. Перелік таких юрисдикцій публікується на офіційному вебпорталі ДПС України не пізніше ніж за 60 календарних днів до граничного строку подання звіту про контрольовані операції за відповідний звітний рік.

Звіт у розрізі країн подається протягом 12 місяців після закінчення фінансового року, який встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній і який може не співпадати із календарним роком.

З урахуванням пункту 53 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу, першим звітним роком, за який може виникнути обов'язок подати звіт у розрізі країн, буде фінансовий рік, який закінчується у 2022 році.

Звіт у розрізі країн подається в електронній формі, затвердженій Наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. №764.

Штраф за неподання звіту в розрізі країн становить 1000 розмірів прожиткового мінімуму на перше січня відповідного звітного року, що у 2023 році відповідатиме сумі в розмірі 2 684 000 грн.

Наші контакти

Contact Person Picture

Клаус Кесслер

Адвокат, Директор

Партнер

+49 899 2878 0702

Надіслати запит

Contact Person Picture

Юрій Ніколайчук, LL.M.

Адвокат, Податковий консультант

Асоційований партнер

+380 44 586 2303

Надіслати запит

Deutschland Weltweit Search Menu